e-pooler-logo

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging

Werkgevers en werknemers staan voor de uitdaging om samen verantwoordelijkheid te nemen in deze nieuwe wereld. Het moet efficiënter, beter, makkelijker, sneller en nog goedkoper. Om deze combinatie van factoren te realiseren is er nu een oplossing: e-Pooler. Beheer uw flex-, medewerker- en/of uw doelgroepenpool. Voor zowel werkgevers, intermediairs, brancheorganisaties, overheden en re-integratiebedrijven.

De sharing economy: transparantie en kostenbesparing

De sharing economy (deeleconomie) en de bijbehorende platforms zorgen voor enorme veranderingen op de arbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de participatiemaatschappij waarin we ons bevinden. Het internet en de razendsnelle IT-ontwikkelingen ontsluiten kennis en kunde naar ieder individu. Het zorgt ervoor dat we elkaar op laagdrempelige wijze kunnen bereiken. Dit is een randvoorwaarde voor het slagen van de sharing economy. e-Pooler heeft een IT-oplossing ontwikkeld die de sharing economy mogelijk maakt in de complexe wereld van de arbeidsmarkt. Via e-Pooler regisseert u de flexpool van uw eigen organisatie of die van uw klanten. Vaste functieprofielen maken plaats voor rollen en taken die snel veranderen. Inspelen op continue verandering vraagt flexibiliteit van zowel organisaties als medewerkers. Door het, zonder tussenkomst, laten matchen van werk/vacatures en medewerkers, en de afhandeling automatisch te laten verlopen, is het proces minder foutgevoelig, efficiënter en kostenbesparender. HRM-processen veranderen door innovatieve technologie.

De verschillende Flexpools / Platforms

e-Pooler heeft een vijftal flexpools/platforms ontwikkeld die het totale proces van het begin tot het einde automatisch afhandelt. Deze flexpools/platforms kunnen worden ingezet voor een eigen organisatie of voor derden. Er kunnen meerdere platforms aan gekoppeld worden. Uiteraard kunnen meerdere flexpools tegelijk worden gebruikt en kan e-Pooler tevens worden ontsloten binnen de andere producten van Synerg-e: e-Matcher en e-Coacher.

Platform 1: Werkend beter worden

Vanuit het principe ‘werkend beter worden’ krijgt de arbeidsongeschikte medewerker met een vast dienstverband tijdens zijn reïntegratietraject de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een andere functie dan zijn huidige (1e of 2e spoor) bij de eigen organisatie of bij aangesloten organisaties. Daarbij kan ook de wederkerigheid van de organisaties worden gemeten.

Flexpool 2: Van werk naar werk

collegiaal uitlenen e-Pooler kan eenvoudig collegiaal in- en uitlenen organiseren, dat wil zeggen (tijdelijk) arbeidskrachten inschakelen die bij een ander bedrijf in dienst zijn, of (omgekeerd) arbeidskrachten ter beschikking stellen aan een derde. De afhandeling kan georganiseerd worden zonder winstoogmerk met een administratieve afhandelingsfee of met detacheringsovereenkomsten. De kandidaten kunnen proactief in hun portaal zichzelf inplannen voor werkzaamheden.

Flexpool 3: Het beheren/aanbieden van flexschil

e-Pooler is de ideale tool voor het beheren van de eigen flexschil van de organisatie, alsmede het reguleren van de inhuur van flexkrachten van externe leveranciers. Onder het motto ”eigen personeel eerst” kan dat voor behoorlijke besparingen op de flexpool zorgen. Ook het (zelf) inroosteren van intern en/of extern personeel zorgt voor minder inzet van personeel en heldere overzichten van kosten. Voor intermediairs is e-Pooler dé mogelijkheid om de klanten de plug-and-play mogelijkheid te geven, om gebruik te maken van haar flexmedewerkers zonder hun tussenkomst. Dat maakt het proces sneller en goedkoper.

Platform 4: Doelgroepen

Doelgroepen kunnen direct of via platformen worden aangeboden bij organisaties. Een goed voorbeeld is de Participatiewet, waarbij kandidaten direct beschikbaar zijn en er via e-Coacher een job-coach kan worden aangesloten of dat de job-coach zelf haar kandidaat aanmeldt.

Platform 5: ZZP-matching en afhandeling

e-Pooler visualiseert op innovatieve wijze de beschikbare zzp’ers en de diverse klussen. Het beheert en signaleert op de wettelijke regels betreffende zzp’ers. De afhandeling is ook volledig automatisch. Er is zelfs de mogelijkheid van direct afrekenen d.m.v. Ideal. De intermediair zonder intermediair.

e-Pooler is innovatief

 • Online beheer van uw gehele interne flexschil
 • Geïntegreerde beheerstool van uw externe (flex)leveranciers
 • Zelfroostering van uw medewerkers op het werk
 • Kosten te besparen door gebruik te maken van interne middelen voordat de organisatie naar de externe mogelijkheden kijkt
 • Focus op frontoffice, deze is leidend en backoffice is een automatisch proces
 • Totale top down controle, ’Track and Trace’ (voor gebruiker, kandidaten, relaties en management)
 • Het Management Informatie Systeem (MIS) van e-Matcher beschikt over realtime financiële en operationele informatie
 • Het MIS biedt inzicht in onder meer de omzet, voortgang, forecast, acquisitie en de activiteiten van uw medewerkers

Maak een afspraak voor een demo

Bel met 035-7110350 of stuur een e-mail naar info@synerg-e.com

 • Voor meer info

  Synerg-e
  Huizerweg 44
  1402 AC, Bussum

  Sales: +31 (0) 35 711 0350
  Support: +31 (0) 35 711 0349
  E: info@synerg-e.com

 • PDF downloads

 • De sharing economy

 • Portaal kleuren

 • Kandidatenportaal

 • Matchen

 • Portal matchen