SeniorXpert

SeniorXpert is een uitzendbureau dat zich specialiseert in het bemiddelen van AOW-gerechtigde uitzendkrachten. Zij waren op zoek naar een totaalpakket waarin zowel het beheer van de uitzendkrachten plaatsvond maar ook de commerciële activiteiten.

Unieke mensen
Senioren zijn vaak experts in hun vakgebied en brengen daardoor jaren aan ervaring mee. Daarnaast zijn ze doorgaans ook nog eens goedkoop in te zetten, omdat er geen sociale lasten hoeven te worden afgedragen en er wordt uiteraard ook geen pensioen meer opgebouwd. Ook is werk voor senioren vaak een bijverdienste of tijdsinvulling. Al met al is het een unieke markt met een unieke groep mensen.

Gericht op zaken doen
e-Matcher stelt SeniorXpert in staat om binnenkomende vacatures meteen te matchen aan de eigen database met kandidaten, of binnenkomende kandidaten aan bestaande vacatures. Vervolgen kunnen intermediairs met één druk op de knop kandidaten voorstellen. Dit gebeurt dan digitaal of per print maar altijd in een standaard c.v. met SeniorXpert’s eigen huisstijl.

Ook is er de mogelijkheid om aan de hand van goede kandidaten campagnes per e-mail te voeren waarin kandidaten vrijblijvend worden voorgesteld bij meerdere bedrijven.

Administratieve flow
e-Matcher verwerkt zelfstandig binnenkomende kandidaten aan de hand van hun c.v. of LinkedIn profiel. Daarna krijgt de kandidaat een eigen omgeving waarin deze zijn gegevens kan aanvullen, zo wordt het werk öf geautomatiseerd, öf neergelegd bij de direct belanghebbende. Naarmate kandidaten hun profiel beter invullen komen er steeds meer vacatures voor hun beschikbaar. Dit prikkelt kandidaten om hun gegevens compleet en actueel te houden.

Relatiebeheer
De relatiebeheer module van e-Matcher zorgt er voor dat SeniorXpert geen klanten uit het oog verliest en dat dossiers soepel worden overgedragen. Alle openstaande vacatures worden overzichtelijk op één pagina weergegeven. Met daarbij de status, het aantal kandidaten en eventueel openstaande acties. Zo weten intermediairs altijd van elkaar waar iemand mee bezig is en wat de status van een project is.