Flexprovider

Flexprovider is een grote uitzendorganisatie met een uniek dienstverlenersmodel, zij stelt bedrijven in staat om een eigen “uitzendbureau” te voeren voor de eigen organisatie waarbij de uitzendkrachten in dienst zijn bij Flexprovider. Hierdoor houdt de klant 100% controle over zijn flexibele schil tegen een zeer gunstig tarief.

Minimale administratieve lasten
In de uitzendbranche zijn de marges zeer laag, het is daarom voor Flexprovider van vitaal belang om een zo laag mogelijke overhead te hebben. Bij Flexprovider aangesloten werkgevers zijn zelf in staat om het gehele selectieproces zelf uit te voeren. Klanten kunnen zelf vacatures aanmaken en daar medewerkers op aannemen of simpelweg zelf een medewerker aanmaken. Vervolgens controleert e-Matcher het dossier, waarna er een contract wordt aangemaakt dat digitaal wordt ondertekend. Bij het gehele proces komt geen blad papier meer kijken. Flexprovider verloont de medewerkers vervolgens naar contract en eventuele declaraties waarna de salarisstroken en facturen digitaal worden verzonden.

Werkgevers zijn in staat om regie te voeren
Doordat de werkgevers de medewerkers zelf invoeren en uren indelen zijn zij in staat om hun eigen flexibele schil vorm te geven. Doordat Flexprovider vervolgens geen administratieve lasten ondervindt kan zij dit tegen een extreem laag tarief faciliteren.

Snelle cashflow
Nadat zowel de uitzendkracht als de teamleider akkoord zijn gegaan met een declaratie wordt de factuur meteen beschikbaar in het klantenportaal en kan deze met iDeal afrekenen. Hierna stort Flexprovider het salaris op de rekening van de medewerker. Op deze manier kan een medewerker in de ochtend een declaratie indienen en dezelfde avond al uit eten gaan van zijn verdiende geld. Daarnaast hoeft Flexprovider niet voor te financieren waardoor er geen risico wordt gelopen. Dit vertaalt zich vervolgens weer in een lager tarief voor de klant. Zo wint iedereen bij dit systeem.

Tevredenheid van uitzendkrachten
Wat nog het meest opvalt is dat de tevredenheid van medewerkers in de flexibele schil vaak hoger ligt dan die van de medewerkers die bij klanten van Flexprovider in vaste dienst zijn. Dit komt door de dienstverlening.

Zo kwam het regelmatig voor dat er iets mis was gegaan met het invoeren van een declaratie, ondanks dat de medewerker en de teamleider er dan al een stempel op hadden gezet. Er bleken bijvoorbeeld toch te weinig uren te zijn gedeclareerd. Deze medewerkers klopten dan aan bij hun eigen HR afdeling en kregen geen directe oplossing aangeboden (‘Het wordt volgende maand verrekend’). Doordat Flexprovider met losse loonstroken werkt kan zij echter meteen het verschil verrekenen of in afwachting daarvan een voorschot uitkeren.